kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

kancelaria prawna

Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego. Zajmujemy się obsługą prawną osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą gwarantując terminowość, szybkość i najwyższy standard usług. Naszym celem jest aby postrzegali Państwo Kancelarie Radcy Prawnego Piotr Dyczewski jako swojego zaufanego partnera, który zawsze dokłada starań aby jak najlepiej reprezentować Państwa interesy.

Kancelaria służy swoim Klientom w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa lokalowego,
 • prawa autorskiego,
 • prawa wykroczeń,
 • postępowań egzekucyjnych,
 • postępowań sądowych,
 • rejestracji podmiotów w KRS.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski:
- udziela porad prawnych w bezpośrednim kontakcie z Klientem,
- sporządza pisma procesowe np: pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, zarzuty i sprzeciwy od nakazów zapłaty, a także wnioski egzekucyjne oraz wnioski w postępowaniach nieprocesowych np: o wpis lub wykeślenie hipoteki,
- sporządza opinie prawne na wskazany przez Klienta temat,
- sporządza projekty powszechnie spotykanych umów, a także nietypowych kontraktów,
- na podstawie "Umowy o zastępstwo procesowe" reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi,
- na podstawie "Umowy o obsługę prawną" podejmuje stałą współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (na zasadzie stawki godzinowej lub ryczałtu).


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913