kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

o nas

kancelarie radców prawnych Mecenas Piotr Marcin Dyczewski
(nr wpisu na listę radców prawnych - WA 5159) poza prowadzeniem własnej kancelarii, współpracował także z jedną z największych warszawskich kancelarii prawnych, gdzie przez trzy lata zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Procesowego. Nabył znaczące umiejętności i bogate doświadczenie w każdej z niżej opisanych dziedzin polskiego prawa.
W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in.: prowadzeniem bieżących spraw spółek prawa handlowego, w tym rejestracją nowych i przerejestrowywaniem już istniejących podmiotów w KRS, fuzjami spółek oraz ich likwidacją, prowadził obsługę postępowań upadłościowych, reprezentował Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym. Jest także specjalistą w zakresie postępowań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej windykacji należności oraz postępowań egzekucyjnych. Nieobca jest mu także problematyka postępowań sądowych związanych z prawem rodzinnym. Dodatkowo posiada umiejętności (zobacz poniżej) w zakresie prowadzenia negocjacji, potwierdzone i doskonalone w czasie szkoleń organizowanych przy współpracy z "Grupą Doradztwa Personalnego temPo", firmą "Zarządzanie Inwestycjami Spółka zo.o.", jak również "Eurofinance Training Sp. zo.o.", co wielokrotnie owocowało powierzeniem mu roli negocjatora w sporach pozasądowych. Skutecznie reprezentował również duże przedsiębiorstwa państwowe w sporach ze Skarbem Państwa.

Mecenas Piotr Dyczewski opublikował dotychczas:
- artykuł dotyczący odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem organu władzy publicznej pt.: "Instrument cenny, choć niedoskonały" opublikowany "Rzeczpospolita" z dnia 24.05.2004r;
- artykuł dotyczący potwierdzenia kwalifikacji syndyków po wejściu Polski do UE pt.: "Weryfikacja kandydatów na syndyków" opublikowany "Gazeta Prawna" z dnia 21.07.2004r;
- komentarz eksperta do artykułu pt.: "Windykator zdarza się być jeszcze gorszy od dłużnika" opublikowany "Gazeta Prawna" z dnia 26.04.2005r,
- artykuł (praca kilku autorów) dotyczący problematyki leasingu w "Manager Magazin" numer z maja 2006r.

Dotychczas uzyskane certyfikaty

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913