kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

pozew rozwodowy

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Dyczewskiego oferuje swoim Klientom pomoc w zakresie spraw rozwodowych (pozew o rozwód). Dla osoby nie posiadającej szerokiej znajomości prawa, szybkie i skuteczne orzeczenie rozwodu przez sąd nie jest proste. Sam fakt, iż z pozwem rozwodowym można wystąpić do sądu okręgowego (a nie do sądu rejonowego) wskazuje, że również dla profesjonalnych prawników są to bardzo wymagające sprawy. Należy także pamiętać, iż wyrok w którym sąd orzekł prawomocnie rozwód, ma charakter prawo kształtujący. Oznacza to, iż w jego następstwie ustaje stosunek prawny małżeństwa.


Nasza Kancelaria może służyć Klientom wsparciem i pomocą w zakresie wykazania, że istnieją podstawy do udzielenia rozwodu. Wykazanie, iż nastąpił łącznie zupełny i trwały rozkład pożycia może okazać się trudne lub nieskuteczne co może spowodować oddalenie złożonego przez Państwa pozwu o rozwód. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika. Prawnik może dopomóc także w wykazaniu, iż w/w warunków nie spełnia pozew o rozwód wniesiony przez drugiego małżonka (przeciwnika procesowego). Może okazać się również, iż nienależycie zabezpieczone zostały interesy wspólnych małoletnich dzieci małżonków (sąd musi z urzędu rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzec w jakiej wysokości każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka). Tu szczególnie pomocna może okazać się rada prawnika, zwłaszcza w sytuacji gdy, w trakcie procesu, zetkną się Państwo z opiniami biegłych lub opiniami Rodzinnych Ośrodków Diagnostycznych.


Staramy się przygotować naszych Klientów do postępowania o rozwód i to już na etapie poprzedzającym złożenie pozwu, tak aby Klient miał świadomość z jakim roszczeniami może lub nie może (nie powinien) wystąpić do sądu, a także z jakim roszczeniami może wystąpić drugi z małżonków. Kancelaria gotowa jest także wspierać Klientów w trakcie trwających już postępowań sądowych o rozwód.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913