kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo administracyjne

Mając na uwadze fakt, iż w życiu codziennym każdego z Nas coraz większą rolę zaczyna odgrywać prawo administracyjne, które przestaje być zbiorem suchych formułek prawnych, a staje się zbiorem żywych reguł rządzących stosunkami pomiędzy administracją publiczną (także samorządami) a jednostką, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski, prowadzona przez mecenasa Piotra Dyczewskiego gotowa jest świadczyć usługi prawne na rzecz swoich Klientów także w tym zakresie. Pomoc prawnika wraz z solidnym fundamentem, jakim jest Kodeks postępowania administracyjnego, zapewnią właściwe relacje między uprawnieniami i obowiązkami procesowym administracji publicznej i jednostki.

Przykładowo przedstawiamy zakres usług prawnych w dziedzinie - prawo administracyjne jakie świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski:

 1. w zakresie postępowania jurysdykcyjnego:
  Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.
  Odwołanie od decyzji organu I instancji.
  Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.
  Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
  Wniosek o wznowienie postępowania.
  Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.
  Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej.
  Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu.
 2. w zakresie postępowania egzekucyjnego:
  Wniosek o zwolnienie rzeczy spod egzekucji.
  Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienia z egzekucji.
  Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych ze względu na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji.
  Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy.
  Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
  Skarga na czynności egzekucyjne.
  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
  Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913