kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawnik

Prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Dyczewski - radca prawny Piotr Dyczewski wpisany pod numerem WA 5159 na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie:

  • prowadzenia bieżących spraw spółek prawa handlowego (w tym także w rejestracji podmiotów w KRS),
  • fuzji oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
  • obsługi postępowań upadłościowych,
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa lokalowego, przed sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym,
  • postępowań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej windykacji należności oraz postępowań egzekucyjnych,
  • problematyki postępowań sądowych związanych z prawem rodzinnym,
  • prowadzenia negocjacji.

W dotychczasowej praktyce - w/w prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Dyczewski współpracował z liczną grupą Klientów, w tym z branży bankowej, ubezpieczeniowej, spedycyjnej, handlowej, przemysłu samochodowego, z producentami elektroniki, z firmami z sektora budownictwa i produkcji materiałów budowlanych oraz z firmą z sektora paliwowego.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913