kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo spadkowe

Chcielibyśmy przedstawić Państwu zakres usług prawnych Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Dyczewski - reprezentowanej przez mecenasa Piotra Dyczewskiego (nr wpisu na listę radców prawnych w Warszawie WA 5159) w zakresie prawo spadkowe i prawo rzeczowe.
     Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu następujących pism dotyczących prawa spadkowego:
Wniosek o zabezpieczenie spadku.
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu.
Wniosek o nakazanie złożenia testamentu.
Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadku.
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne.
Wniosek o uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wniosek o dział spadku.
Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku.
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku.
Oświadczenie o przyjęciu spadku (dziedziczenie ustawowe).
Oświadczenie o przyjęciu spadku (dziedziczenie testamentowe).
     W zakresie prawa rzeczowego pomagamy w przygotowaniu następujących pism:
Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej.
Wniosek o uchylenie zarządu.
Wniosek o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów na rzecz.
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej.

Kancelaria prowadzi również postępowania sądowe związane z nabyciem spadku (czyli ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłej osoby), wspólnością majątku spadkowego (w przypadku gdy uprawnionych jest kilku spadkobierców), działem spadku (postępowanie zmierzające do ustania wspólności majątku spadkowego), a także postępowania związane z zarządem rzeczą wspólną lub zasiedzeniem nieruchomości, z ograniczeniem do postępowań toczących się w Warszawie lub najbliższych jej okolicach.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913