kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

Legionowo

Kancelaria koncentruje się na zapewnieniu wszechstronnej obsługi w zakresie wszystkich dziedzin prawa, w szczególności:

 1. prawa cywilnego,
 2. prawa pracy,
 3. prawa rodzinnego,
 4. prawa spadkowego,
 5. prawa gospodarczego,
 6. prawa lokalowego,
 7. prawa autorskiego,
 8. prawa wykroczeń,
 9. postępowań egzekucyjnych,
 10. postępowań sądowych,
 11. rejestracji podmiotów w KRS.

Wsparcie prawne Kancelarii sprowadza się do:
1) reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi na podstawie Umowy o zastępstwo procesowe,
2) stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Umowy o obsługę prawną,

poprzez:
a) sporządzanie pism procesowych (pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, zarzutów i sprzeciwów od nakazów zapłaty, wniosków egzekucyjnych oraz wniosków w postępowaniach nieprocesowych itp.),
b) sporządzanie opinii prawnych,
c) sporządzanie projektów powszechnie spotykanych umów oraz nietypowych kontraktów.

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913