kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

umowa

Usługa na podstawie - Umowy o zastępstwo procesowe.
W załaczeniu przykład Umowy o zastepstwo procesowe, po podpisaniu której Kancelaria reprezentuje intresy Klientów przed sądem.
Wzór umowy 35 kB 91 kBUsługa na podstawie - Umowy o obsługę prawną.
W załaczeniu przykład Umowy o obsługę prawną wg uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej, po podpisaniu której Kancelaria świadczy obsługę prawną.
Inną możliwością współpracy jest ustalenie z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca zamiast stawki godzinowej.
Wzór umowy 35 kB 72 kB

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913